Đưa máy gặt ra đồng, người dân Phú Thọ bị công an xã cản trở vì không có "hợp đồng" - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn