Bão số 4 làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, gần 1.300 hộ dân phải sơ tán - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn