Lao động đưa tin, hôm nay 3/7, Cục Đào tạo – Bộ Công an thông báo những thông tin mới nhất về việc thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2018.

Hình ảnh Choáng với tỉ lệ chọi vào các trường công an nhân dân năm 2018 số 1

 

Theo số liệu từ Cục đào tạo năm 2018, chỉ tiêu tuyển sinh chung khối các trường công an giảm hơn 300 so với năm 2017.

Cụ thể: Năm 2018 có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu, giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017. Như vậy, tính trung bình, gần 25 thí sinh/1 chỉ tiêu.

- Advertisement -