A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: array_date

Filename: views/detailv1.php

Line Number: 39

, 16/05/2018 | 19:53 GMT+7

Cha m? ly hn, nghi can ?m ch?t 2 "hi?p s?" Si Gn s?ng v?i b n?i b? b?nh tim t? nh?

Thứ 4, 16/05/2018 | 19:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

“Tôi b? b?nh tim, m?y hôm nay m?t ?n, m?t ng? và ?? b?nh khi bi?t cháu mình ?i ?n tr?m r?i dùng dao ?âm ch?t 2 ng??i. Tôi bi?t s?ng sao...", bà Ba bu?n bã.

Hai ngày nay, ng??i dân xã Trung Chánh (huy?n Hóc Môn) v?n ch?a h?t bàng hoàng, bàn tán xôn xao vi?c v? nhóm tr?m xe SH ?ã dùng hung khí ?âm 2 "hi?p s? ???ng ph?" t? vong, 3 "hi?p s?".

Ngày 16/5, PV v? quê nghi can Nguy?n T?n Tài (24 tu?i, t?c Tài "m?n", ng? xã Trung Chánh) ?? tìm hi?u xu?t thân c?a anh này. Ch? Tám (bán n??c g?n nhà Tài) cho bi?t, khi nghe thông tin thanh niên gây án, ch? r?t b?t ng?, không tin ?ó là s? th?t.

"T?i 13/5, tôi th?y nó (Tài "m?n" – PV) và m?t s? ng??i b?n ?ang nh?u ? ??i di?n quán n??c tôi. Hình nh? m?y ??a nó còn bàn tán xôn xao v? v? c??p. Ch?c lúc ?ó, Tài không ngh? là có "hi?p s?" b? ch?t. Sau ?ó tôi ??c trên m?ng thì th?y Tài b? b?t, tôi r?t b?t ng?, không hi?u chuy?n gì ?ang x?y ra", ch? Tám k?.

Cha m? ly hôn, nghi can ?âm ch?t 2 hi?p s? Sài Gòn s?ng v?i bà n?i b? b?nh tim t? nh?  - ?nh 2.

Hi?n tr??ng v? vi?c.

Ng??i ph? n? này cho bi?t Tài th??ng xuyên u?ng cà phê ? quán c?a ch?, nói chuy?n r?t vui v?, hòa ??ng v?i m?i ng??i.

"Tài t?ng ph?i ?i tù h?n 1 n?m. L?n ?ó tôi nghe ng??i nhà anh này k? nó ?ánh nhau ? quán karaoke. Ai c?ng ngh? là thanh niên nh?u nh?t quá chén thì qu?y phá tý thôi. Nó m?i ra tù cu?i n?m r?i. T??ng nó tu t?nh r?i, ai ng? ng? l?i tham gia nhóm tr?m c??p, gi?t ng??i", ch? Tám nói.

Nói v? cu?c s?ng c?a Tài, ng??i ph? n? này cho bi?t, gia c?nh khá khó kh?n khi cha m? ly hôn t? nh? nên anh ta ph?i s?ng v?i bà n?i.

"H?i nh?, Tài cùng bà n?i ph?i ?i bán xôi hàng ngày, tích góp t?ng ??ng ?? trang tr?i cu?c s?ng. V? sau cu?c s?ng quá khó kh?n, Tài b? h?c", ch? Tám chia s?.

Cha m? ly hôn, nghi can ?âm ch?t 2 hi?p s? Sài Gòn s?ng v?i bà n?i b? b?nh tim t? nh?  - ?nh 3.

Ch? Tám (bán n??c g?n nhà Tài) k? v? nghi can.

Ch? Tám cho c?ng cho bi?t thêm, sau khi ra tù, Tài nh?n trông coi quán cà phê cho m?t ng??i ? ??a ph??ng. Anh ta v?a l?p gia ?ình, v? ?ang thai kho?ng tháng th? 3.

Trong c?n nhà nh? c?a bà n?i Tài, n?i nghi can ???c bà c?u mang luôn trong tình tr?ng ?óng ch?t c?a nhi?u ngày nay. Bà Ba (67 tu?i, bà n?i Tài "m?n") th? dài cho bi?t, nh?ng ngày qua bà r?t ?au bu?n khi hay tin cháu c?a mình gây ra t?i l?i không th? dung th?.

"Tôi b? b?nh tim, m?y hôm nay m?t ?n, m?t ng? và ?? b?nh khi bi?t cháu mình ?i ?n tr?m r?i l?i dùng dao ?âm ch?t 2 ng??i. H? là ng??i t?t sao nó l?i nh?n tâm sát h?i. Tôi bi?t s?ng sao, dám nhìn m?t ai", bà Ba bu?n bã.

Cha m? ly hôn, nghi can ?âm ch?t 2 hi?p s? Sài Gòn s?ng v?i bà n?i b? b?nh tim t? nh?  - ?nh 4.

C?n nhà c?a bà Ba ?óng ch?t c?a, không giao ti?p v?i ng??i l?.

Theo bà, cha m? Tài ly hôn khi con còn nh?. Vì không ai nuôi n?ng nên cháu trai ???c bà nuôi khôn l?n.

"Tôi nuôi Tài m??i m?y n?m. Hàng ngày, tôi ?i bán xôi ?? ki?m ti?n trang tr?i cu?c s?ng. H?i nh? Tài có ph? tôi bán xôi nh?ng sau l?n lên thì hay ?i lang thang không ph? tôi n?a.

Tài c??i v? ???c 3 tháng. V? nó ng??i mi?n Trung, nh?ng c?ng sinh s?ng trong này lâu r?i. Hai ??a thuê tr? g?n ?ây, th?nh tho?ng c?ng ??a nhau v? th?m tôi", bà Ba r?ng r?ng.

Tr??c ?ó, t?i 13/5, m?t nhóm ??i t??g ?i d?c trên ???ng ? TP HCM ?? tìm ki?m xe tr?m c?p.

Nhóm hi?p s? th?y d?u hi?u kh? nghi nên có bám theo. ??n ?o?n Cách M?ng Tháng 8, qu?n 3, TP HCM thì ??i t??ng ?i xe máy r?i xu?ng b? khóa chi?c xe SH d?ng trên v?a hè. Khi các anh em t? 'hi?p s?' g?m 7 ng??i thu?c nhóm hi?p s? Tân Bình, TP HCM ?ã ti?p c?n ?? vây b?t s? ??i t??ng này, thì b? ch?ng tr?.

M?t ??i t??ng ?ã rút dao t? ch? ?âm khi?n hi?p s? Nguy?n Hoàng Nam cùng Nguy?n V?n Thôi t? vong. Ba "hi?p s?" b? th??ng ?ang ???c ?i?u tr? t?i b?nh vi?n.

Nguồn : Soha/Trí thức trẻ

Tags