Vụ việc xảy ra ở Goa, Ấn Độ và có hàng chục người hiếu kì đứng vây quanh con rắn rắn hổ mang chúa. Có lẽ sau khi “chọn nhầm miếng mồi”, con...