Liên quan đến vụ hắt dầu luyn và chất thải đổ lên phản thịt của chị Xuyến ở chợ Lương Văn Can, sáng 12/5, đoàn kiểm tra liên ngành của quận...