Trong nhiều video biểu diễn, tiến sĩ Prakasan Gurukkal có thể "sử dụng lực vô hình" đánh ngã người đối diện chỉ bằng một ánh nhìn hay động tác...