Vị võ sư sử dụng nội công Vịnh Xuân tung ra những cú đấm liên hoàn, dồn tay đấm Muay Thái vào tường, những cú ra đòn mạnh đến nỗi...