Tên trộm thấy xe Lead dựng trước cửa một ngôi nhà nên đã xuống xe và giật nhanh cục IC và tẩu...