Có lẽ, các nhà thiết kế chuyên nghiệp, những kinh đô thời trang lớn cũng phải khâm phục trước sự sáng tạo của các nghệ nhân và người...