Chứng kiến cảnh tượng nhóm người cho những chiếc chân gà vào miệng, rồi dùng răng để rút xương khiến nhiều fan ruột của món này phải "nổi da...