Chàng thiếu niên cầm một chai bom xăng tự chế trước châm lửa và thả nó xuống miệng công trên đường...