Không chỉ những hành khách có mặt trong chiếc ô tô bốc cháy, mà ngay cả những người chứng kiến cũng được phen ngộp thở với những gì đang...