Nếu không thắt dây an toàn, cả người ngồi ghế sau và người điều khiển xe sẽ bị xử phạt hành chính đến 200.000...