Các tỉnh khu vực Bắc Bộ hiện duy trì hình thái nắng nóng với mức nhiệt có nơi trên 34 độ...