Sau mưa ròng rã trong hơn 1 tháng, miền Bắc bắt đầu tăng nắng, trong hôm nay, nhiệt độ tăng lên 3 độ, có nơi nóng trên 35 độ...