Sáng nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Khoảng đêm mai, sẽ tăng cường mạnh...