Đêm qua, bão Sơn Tinh đã đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tình trạng mưa lớn cũng mở rộng lên các...