Mới đây, hàng trăm xe xuất hiện để dự sinh nhật một câu lạc bộ môtô phân khối...