Một hôm, như thường lệ, tôi xách làn rau tươi từ chợ sáng về, hào hứng đến nhà con trai. Nhưng cửa không mở được, không phải tôi cầm...