93 năm sau chuyến đi cuối cùng vào rừng già Amazon của nhà thám hiểm người Anh, bí ẩn xoay quanh cái chết của ông vẫn chưa được làm...