Nếu như việc chim bay trên trời có thể sà xuống bắt cá dưới nước không có gì là lạ Thì câu chuyện dưới đây hoàn...