5 cháu nhỏ rủ nhau ra khu vực suối Khe Dài chơi, không may 2 cháu khác trượt chân ngã xuống suối đuối nước tử...
Hà Nội: 25 thủ khoa xuất sắc được đặc cách vào công chức
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP