A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: arr_child_catdata

Filename: controllers/categoryv1.php

Line Number: 260

0debug Tư vấn pháp luật | Hỏi đáp pháp luật - Tinmoi.vn
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng
 • Ban coi thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 22 Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán
 • Việc xử lý vi phạm đối với thí sinh trong kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 34 Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra ">
  Việc tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra được quy định tại Điều 29 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra ">
  Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra được quy định tại Điều 27 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy định pháp luật về lập dự thảo báo cáo kiểm toán">
  Việc lập dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán">
  Việc lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiể
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán">
  Việc kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán">
  Việc Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được quy định tại Điều 22 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy định pháp luật về tiến hành kiểm toán">
  Việc tiến hành kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy định pháp luật về lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết">
  Việc lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát theo quy định pháp luật">
  Việc xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát được quy định tại Điều 12 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán tổng quát">
  Kiểm toán nhà nước tổng quát bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở để kiểm toán">
  Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở để kiểm toán được quy định tại Điều 8 Quyết định
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác trong việc chuẩn bị kiểm toán">
  Việc thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác trong việc chuẩn bị kiểm toán được quy tại khoản 3 Điều
 • Xem tiếp
   
  Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936