A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: arr_child_catdata

Filename: controllers/categoryv1.php

Line Number: 260

0debug Tư vấn pháp luật | Hỏi đáp pháp luật - Tinmoi.vn
 • Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ được quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công
 • Việc hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam">
  Việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Thực tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngắn hạn ở nước ngoài">
  Việc thực tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngắn hạn ở nước ngoài được quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động n&a
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Nghiên cứu khoa học và công nghệ sau tiến sĩ ">
  Việc nghiên cứu khoa học và công nghệ sau tiến sĩ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế">
  Việc tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tách tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật">
  Việc tách tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 15 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết ">
  Việc hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết được quy định tại Điều 38 Nghị định
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước">
  Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước được quy định
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học">
  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy định pháp luật về chia tổ chức khoa học và công nghệ ">
  Việc chia tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 14 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ ">
  Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài ">
  Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Trường hợp giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ">
  Các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại
 • Xem tiếp
   
  Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936