A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: arr_child_catdata

Filename: controllers/categoryv1.php

Line Number: 260

0debug Tư vấn pháp luật | Hỏi đáp pháp luật - Tinmoi.vn
Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 5 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong
 • Việc xác định nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị
 • Việc tuyển chọn tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp">
  Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp được quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Ban
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy trình xét tặng Giải thưởng \"Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”">
  Quy trình xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” được quy định tại Điều 9
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài được quy định tại Điều 36 Thông
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tổ chức bán doanh nghiệp 100\\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá?">
  Tổ chức bán doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá quy định tại Điều 13 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Việc xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 34 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 30 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ">
  Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng các yêu cầu quy định theo Điều
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học cấp bộ">
  Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 16 Thông tư
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài khoa học cấp bộ">
  Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu đối với sản phẩm và báo cáo tổng kết của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ">
  Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 32 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ">
  Việc tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 33 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Uninitialized string offset: 0

  Filename: views/category_noads.php

  Line Number: 91

  " alt="Quy định về hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ">
  Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp bộ được thành lập theo quy định tại Điều 11 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài
 • Xem tiếp
   
  Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936