A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: arr_child_catdata

Filename: controllers/categoryv1.php

Line Number: 255

Tư vấn pháp luật | Hỏi đáp pháp luật - Tinmoi.vn
 • Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong các trường học phải đảm bảo các yêu cầu quy định Điều 4 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo
 • Chương trình môn học Giáo dục thể chất trong nhà trường được quy định tại Điều 3 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động
 • " alt="Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường">
  Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định
 • " alt="Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường ">
  Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 5 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong
 • " alt="Thẩm định, phê duyệt thuyết minh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ">
  Việc thẩm định, phê duyệt thuyết minh, ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy định tại Điều 9 Thông tư 05/2015/TT-BTNMT ban
 • " alt="Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ">
  Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học và
 • " alt="Xác định nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định pháp luật">
  Việc xác định nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị
 • " alt="Tuyển chọn tổ KH&CN thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư">
  Việc tuyển chọn tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm
 • " alt="Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp">
  Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp được quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Ban
 • " alt="Quy trình xét tặng Giải thưởng \"Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”">
  Quy trình xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” được quy định tại Điều 9
 • " alt="Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài được quy định tại Điều 36 Thông
 • " alt="Tổ chức bán doanh nghiệp 100\\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá?">
  Tổ chức bán doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá quy định tại Điều 13 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh
 • " alt="Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Việc xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 34 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban
 • " alt="Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ">
  Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 30 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài
 • Xem tiếp
   
  Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936