Nhìn vào mâm cơm của cô vợ trẻ, ai nấy chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc đuôi lợn rồi đưa ra những bình luận đầy ẩn...