Từng được chú ý khi là 3 trong số 11 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, nhưng sau khi chấm thẩm định lại bài thi cả 3 học sinh đến từ Hà Giang...
Hà Nội: 25 thủ khoa xuất sắc được đặc cách vào công chức
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP