Sau khi nghe tiếng vợ chồng anh Đạo cự cãi bên trong tiệm bán quần áo, người dân xung quanh bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên cùng khói...