Một vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu y tế của chính phủ Singapore đã đánh cắp thông tin cá nhân của 1,5 triệu người, bao gồm cả...