Nữ hoàng Anh có rất nhiều đặc quyền thực sự khó tin, nhưng tất cả đều được nêu trong hiến pháp hẳn...