Sau khoảng 5 - 10 ngày ăn ở, điều trị tại nhà riêng của thầy lang với chi phí trên dưới 10 triệu đồng, vùng da bị hoại tử bong ra, rơi xuống. Các thầy...