Có ít nhất 44 người thiệt mạng trong vụ lật phà chở hàng trăm khách ở hồ Victoria tại Tanzania hôm...