Sau 3 ngày làm việc, tổ công tác của Bộ GD&ĐT và các bên liên quan đã hoàn thành việc rà soát điểm thi,...