Đồ ăn của Nữ hoàng mà lại xuất hiện "vật thể lạ", ai cũng nghĩ người đứng đầu hoàng gia sẽ đuổi việc đầu bếp nhưng đây mới là cách phản ứng của Nữ...