Luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, ông đã có buổi tiếp xúc với thân chủ của mình và cơ quan tiến hành...