Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, đầu tiên lửa bốc lên từ phòng làm việc của khối đoàn thể sau đó lan qua các phòng làm việc...