Liên quan đến vụ việc 114 thí sinh bị sửa điểm hơn 300 bài thi tại tỉnh Hà Giang, Chủ tịch tỉnh này vừa có văn bản quán triệt công...