Mới đây, cách trị chồng đáng yêu khi say xỉn của Nguyễn Hòa Anh (sinh năm 1994, Hà Nội) đang làm nóng mạng xã...