Kỹ xảo có lẽ là chủ đề không bao giờ hết hài hước trong những tác phẩm truyền hình, điện ảnh Hoa...