Tuy được những hành khách trên máy bay kéo vào trong, nạn nhân Jennifer Riordan, 43 tuổi đã không thể qua khỏi vì chấn thương...