Mùi tử khí khó ưa bốc ra từ toa xe container lạnh chứa 150 thi thể người chết đã khiến chính quyền Mexico phải đau đầu tìm hướng giải...