Trong một diễn đàn của Liên Hợp Quốc (LHQ), khi một đại diện của phái đoàn Mỹ phát biểu về vấn đề các tù nhân chính trị Cuba, các...