Trước khi tấn công Syria vào rạng sáng ngày 14/4, gần 1 ngày trước, cuộc điện đàm giữa tổng thống Pháp với ông Putin đã khiến cho cả hai...