Giới hoàng gia Saudi Arabia hiện đang tìm cách phế truất Thái tử nối ngôi Mohammed bin Salman bằng người em trai ít tham vọng...