Chia sẻ trên hãng tin CNN, một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết, Israel chứ không phải Mỹ mới là bên phải chịu trách nhiệm về vụ không...