Frida Kahlo là một trong những họa sĩ xuất chúng nhất giới hội họa thế kỷ 20 và những tác phẩm huyền thoại trong suốt sự nghiệp của nữ danh họa này đều bắt nguồn từ...