Các khách hàng của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) được một phen ngỡ ngàng khi nhận được bản phân tích do đơn vị này gửi bản phân...