Muốn tuổi 30 có xe, mua được nhà, thì trước hết hãy bỏ ngay những thói quen chi tiêu vô tội vạ sau...