Sai sót của bác sĩ Lương thuộc về thủ tục hành chính, không phải là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến sự cố gây chết 8 người tại đơn nguyên ...