Con số này tăng 147\% so với tổng số lượng vắc xin phòng dại đã nhập khẩu trong năm 2017 và tăng 166\% so với số lượng vắc xin phòng dại sử dụng trung bình...