Sau khi nam sinh lớp 5 trường Tiểu học An Bình B (Bình Dương) nuốt 9 viên bi sắt vào bụng, 9 viên bi này nằm ở hai khoang ruột khác nhau đã...