Lãnh đạo công ty bị cho rằng đã âm thầm đưa xe taxi đi bán cho bên thứ 3 mà không thông báo cho tài xế và các cổ...