Cùng tham gia phim Thương nhớ ở ai nên Trương Phương có cái nhìn khá rõ ràng và thẳng thắn về mối mâu thuẫn giữa 2 nữ diễn...