Từ bao giờ mà các bà mẹ chồng trên màn ảnh Việt đều độc ác, cay nghiệt vô lý đến mức khán giả xem mà chỉ muốn khai tử nhân...