Hai bộ phim truyền hình được quan tâm hiện nay sẽ dừng phát sóng trong tuần tới vì quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại...