Trên con ngõ Đông Tác ở Hà Nội, ông lão mặc quần đùi thản nhiên vẽ các dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ lên...