Rất nhiều người có thói quen này mà không biết rằng chiếc xe ô tô của họ có nguy cơ phát lửa bất kỳ lúc...