Với quan điểm "tốt với xã hội mà tệ bạc với gia đình vẫn là sống đẹp", đạo diễn Lê Hoàng đã bị phản bác rất nhiều. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương...