Vấn đề là phim đã dán mác 18+ thì đúng là không nên khuyến khích trẻ con xem nhưng Quỳnh được rất nhiều phụ huynh cho biết, con em...