Lúc này đây, trông con gà không khác gì tựa con nhím phải không nào? Nhưng đừng vội cười, cách sơ chế này...