“Son có thể không tô, mũi có thể không cao nhưng lông mày bắt buộc phải có”, đó là lời chia sẻ của người mẫu, ca sĩ,...