Đối với người phụ nữ này thì tuổi tác đúng là không thành vấn đề vì gừng càng già càng cay, người càng già...