Giá vàng hôm nay khởi động tuần mới bằng một phiên giao dịch thay đổi khá chậm chạp và đang chờ đợi những tín hiệu lạc quan hơn trong những ngày...