Trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục phá đáy và đã vượt mức thấp nhất 6 tháng qua giá vàng trong nước phiên này...