Kể cũng tội anh Khải, mấy chục năm trót lọt rồi mà giờ ra cơ sự này. Đen quá anh Khải...