Ngày 11/5 vừa qua, Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Tế Quốc Tế 2018 được tổ chức tại Thái Lan. Thông qua hội nghị, hai nước Việt Nam – Thái Lan  đã trao đổi...
Tài sản ngân hàng \
Hiện tượng giảm tài sản ở mức độ đáng kể như trên của hệ thống là điều hãn hữu trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng