Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng trở lại và có thể hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới....