Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có gần 6.000 nhân viên của Mai Linh đã nghỉ việc do áp lực cạnh tranh từ các ứng dụng Uber,...