Theo lời rao bán, những chiếc BMW 3-Series đến 7-Series có giá từ 1 tỷ tới 3,7 tỷ...