Giá bitcoin hôm nay điều chỉnh tăng trở lại mốc 8.000 USD và có thể sẽ lên đến 9.000 USD, tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn là giảm...