Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tạm thời trụ ở mức cao nhờ đồng euro vẫn suy yếu, trong khi USD trong nước giảm sâu ở cả trong hệ thống ngân hàng và tr&...
Tỷ giá ngoại tệ 14/12/2018: USD thế giới ở mức cao, trong nước giảm sâu
Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tạm thời trụ ở mức cao nhờ đồng euro vẫn suy yếu, trong khi USD trong nước giảm sâu ở cả trong hệ thống ngân hàng và tr&