Bất đồng ngôn ngữ, tư duy lạc hậu của đồng bào, những trận sốt rét rừng thừa sống thiếu chết… vẫn không ngăn được quyết tâm của những người mang trong...
Hà Nội: 25 thủ khoa xuất sắc được đặc cách vào công chức
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP