10 năm lận đận của Chung Hân Đồng có vẻ sắp khép...