Sau khi tiết mục "Em gái mưa" tại một tụ điểm vũ trường ở Đà Nẵng gây không ít tranh cãi trên mạng xã hội vì trang phục tả tơi khi biểu...