Sự vô tư, hồn nhiên của Tân Hoa hậu Việt Nam khi còn là học sinh nhận được rất nhiều sự yêu mến từ cộng động...