Mới đây, Heavenly Petals - những cánh hoa trên thiên đường là tên bộ sưu tập áo dài được hoàn thành trong 3 tháng của Thảo...