Dù lịch diễn ở Việt Nam dày đặc, song Hoài Linh vẫn sắp xếp thời gian Hoàisang Mỹ thăm gia...