Quá mải mê với danh sách các cô Hoa hậu mà trong lúc chúng ta không đề phòng, vương miện đã được trao cho các...